Choď na obsah Choď na menu
 


A největší z nich je láska...


Niet nič sladšie ako láska, nič silnejšie, nič vznešenejšie, nič rozsiahlejšie, nič príjemnejšie, nič dokonalejšie, nič lepšie ani na nebi, ani na zemi; lebo láska sa zrodila z Boha, a povznesená nad všetko tvorstvo môže spočinúť len v Bohu.Človek, ktorý miluje, letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný
 

 

Dáva všetko za všetko a má všetko vo všetkom, lebo nado všetko spočíva v tom jednom Najvyššom, z ktorého plynie a pochádza všetko dobré.

 

Nehľadí na dary, ale obracia sa k darcovi, vrcholu všetkého dobra.

 

Láska často nepozná mieru, ale nad všetku mieru sa rozohňuje.

 

Láska necíti bremeno, nedbá na námahy; trúfa si na viac, ako zvládze; nevyhovára sa na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže.

 

Láska zmôže všetko; mnoho dokáže, a má úspech aj tam, kde ten, čo nemiluje, ochabuje a podlieha.

 

 

Keď je ustatá, neochabuje, v tiesni nie je skľúčená, v hrôze nie je zmätená. Ako živý plameň a horiaca fakľa plápolá hore a bezpečne si kliesni cestu.

 

Kto miluje, vie, čo znamená toto slovo.

 

Mocným volaním v sluchu Božom je ohnivý cit duše, ktorý hovorí: Bože môj, láska moja, ty si celý môj. Nech spievam pieseň lásky a nech sa povznesiem do výšky za tebou, za svojím miláčkom. Nech sa moja duša rozplýva v tvojej chvále a nech jasá láskou.

 

Nech ťa milujem viac ako seba, a seba len pre teba, a v tebe všetkých, čo ťa opravdivo milujú, ako káže zákon  Láska je ochotná, úprimná, pobožná, príjemná a ľúba, silná, trpezlivá, verná, múdra, zhovievavá, odvážna, a nikdy  Láska je obozretná, pokorná a priama, nikdy nie netrpezlivá, ľahkomyseľná a márnomyseľná; je striezlivá, čistá,  Láska je poddaná a poslušná, je skromná, ba pohŕdavá voči sebe, ale voči Bohu verne oddaná a povďačná, dôverujúca a dúfajúca v neho bez prestania, i vtedy, keby nechápala Božie riadenia, lebo bez bolesti.

Kto nie je odhodlaný všetko trpieť a vo všetkom plniť vôľu milovaného, nie je hoden nazývať sa milovníkom.

  TOMÁŠ KEMPENSKÝ

*     *     * 

Prvý list apoštola Pavla Korintským  

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych   neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.  

 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.    

  A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.      

     Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.   

      Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 

 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.  

     Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději,láska vytrvá.   

     Láska nikdy nezanikne.  

    Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.  

     Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 

   Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.  

 

    Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 

 

 

  Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

   A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je  

 

   ... láska

 

 


 

 

 

 

                                   

  

 
 

 

Portrét


KontaktArchív

Kalendár
<< november / 2021 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 86464
Mesiac: 1013
Deň: 22