Choď na obsah Choď na menu
 


Pripojme sa ku Svetlu, nech i naše svetlo v tme svieti a šíri sa zemou

 

Milí priatelia...

Spájajme sa navzájom v skutočnej, vrúcnej láske a pevnom odhodlaní, šíriť svetlo na zemi.

Výstražne znie vesmírom varovné volanie k prebudeniu ľudského ducha v čase núdze no i mnoho pomoci sa zároveň znáša zo svetlých sfér k záchrane ľudského ducha.

Pripojme sa teda ku tejto pomoci, ako jednotný plameň a prispievajme svojim čistým chcením k záchrane tých, ktorí sú ešte zahalení ťažobou sveta, ktorú sme predsa len všetci v premenách bytia, často vzdialení od Svetla vytvárali.

Spájajme sa v myšlienkach, modlitbách a neoblomnej dôvere.

V istote pomoci zo Svetla, nám zasľúbenej.

Stojme spoločne v duchu vo Svetle a zjednocujme svoje modlitby v mocnú silu, ktorá sa rozšíri po celej zemi.

Zabudnime na sváry, odlišnosti a vierovyznania. Zanechajme rozličné názory a posudzovanie, ale kráčajme svorne všetci v duchu pod vlajku Pána, hoc každý sám, predsa všetci spolu v jednote myslenia a chcenia k záchrane ľudstva, tak ako to je určené zo Svetla.

Buďme spoločne, každodenne šľahajúcim plameňom, ktorý ožiari zem i mysle a srdcia ľudí.

Nech nás naše čisté chcenie zjednocuje a strháva to čo nám ešte chce brániť v spoločnom jednaní. Budujme hradby svetla.

V službe Svetlu i blížnym.

Zanechajme roztrieštenosť a buďme jedným plameňom a jednou silou, ktorá sa pomocou zo Svetla znásobí a nezadržateľne sa rozšíri po celej zemi.

Spájajme naše srdcia a vytvárajme svetelnú sieť okolo celej zeme.

Odpúšťajme tým, ktorí nám ublížili a želejme im na ich ceste životom, dobro z hĺbky srdca i keď nám vždy nie je umožnené sa s nimi osobne stretnúť, pretože nikdy nevieme čo ich môže zasiahnuť, aby sa obrátili ku Svetlu i našim srdečným, prostým prianím, aby našli správnu cestu a vystúpili do svetlejších úrovní bytia. Tu ide skutočne o všetko.

Buďme milosrdní pretože nie je nik, ani z nás, kto by nepotreboval pomoc a naše milosrdenstvo môže spôsobiť, zázrak premeny.

Nech mier a láska duchovného spoločenstva zaplavujú zem, nech víťazne prenikajú, tvoria a liečia.

Nech naše spoločné pôsobenie strháva váhajúcich a pozdvihuje trpiacich.  

Neustávajme v modlitbách a snahe po zjednotení.

Nech naše dobré chcenie a čisté myslenie, ako obrovský magnet priťahujú dobro, povzbudzujú, burcujú, liečia a prebúdzajú všetko svetlé čo ešte v ľuďoch je.

Oslobodzujme sa od hnevu, ktorý násobí zlo na zemi, ale priťahujme žiarenia zo svetlých sfér a víťazne postupujme, svorne a odvážne v pred. V pevnom a neochvejnom presvedčení víťazstva Svetla na zemi. Tak môžeme urýchliť svetelné dianie a pomôcť mnohým k oslobodeniu od veľkého utrpenia a pádu. Vžívajme sa do bolesti trpiacich a posielajme im povzbudzujúcu lásku. Čí viac lásky vyšleme, tým viac ľudských sŕdc sa rozžiari, tým viac nádeje vzplanie v dušiach osamelých, zomierajúcich a trpiacich. Modlime sa za ich duše. I za duše tých, ktorí odchádzajú a posilňujme ich vo viere v dobro a Božiu lásku.

Čím jednotnejší budeme, tým viac svetla bude na zemi a tak bude zlo bude strácať silu. Zlo bude zničené, pretože tak to je chcené zo Svetla. Je však potrebné, priam nevyhnutné, aby sme sa v tejto potrebnej očistnej búrke zapojili, ako pomocníci do činnosti a vyťahovali tých, ktorých rany búrky zrazili a v snahe o polepšenie, často v strachu a zúfalstve sa snažia doplávať k záchranným člnom, pretože našim váhaním môžu utonúť a ak budeme príliš vlažnými môže búrka strhnúť i nás.

Je v tom obrovská zodpovednosť nás všetkých a preto sa prosím spájajme. Je v tom veľa, tak veľa, že to v skutku nedokážeme domyslieť.

Skúsme si len v predstave vyvolať toto dianie a vedome ho precíťme, aby smrť ustúpila.

Predstavujme si v duchu obrovskú silu strhujúcej jednoty, ktorá sa spája v jeden plameň v jedno svetlo, ako z každého z nás, z miesta na ktorom sa nachádza, vyžaruje v dobrom chcení a čistom myslení plameň, ktorý sa zjednocuje a šľahá nahor osvetľujúc a prehrievajúc všetko navôkol.

Predstavme si topiacich, ktorí hľadajú pomocnú ruku a nás, ako záchranárov ktorí boli v tom zmätku povolaní, aby zachránili čo najviac ľudských životov. Predstavme si každý seba samého, ako sa dívame na topiacich a ako len na nás záleží či prežijú, pretože tento obraz je veľmi reálny a na postoji a pomoci každého z nás veľmi záleží. Záleží na každom jenom i na tom naoko najslabšom a najmenšom, ktorý bude fúkať rany a podávať obväzy. I ten obdrží zo Svetla obrovskú silu, preto nech sa nik necíti nepotrebný. Často i zdanlivo malá pomoc  spúšťa veľké lavíny dobra. Všetci sme jeden v spoločnom pôsobení a každý je potrebný.

Nikomu nikdy nebola pomoc zo Svetla odopretá, ak v túžbe pomoci poprosil. 

Buďme na   nastráži. Predstavme si, že každým zaváhaním stratíme človeka. Nik, kto má i len čiastočku dobra v sebe by pri reálnej tragédii nepripustil, ani keby mal klesnúť na pokraji síl a vyčerpaný až k zomdleniu, aby stratil čo i len jedného, ktorý sa snaží doplávať k záchranným člnom. To dokazujú mnohé tragické udalosti, kde ľudia zabúdajú na všetko zlé a nezáleží na vierovyznaní, farbe pleti či čomkoľvek inom. Zostane v nich len čisté človečenstvo a ľudská podstata, ktorá bola ľudskému duchu daná. Zachrániť všetkých volajúcich o pomoc za každú cenu.

A verme prosím. V takejto situácii sa dnes nachádza ľudstvo a milióny, ktorým hrozí utonutie. Toto je živé dianie a mnohí z nás sľúbili ešte pred narodením, že tu budú v čase núdze a budú pomáhať v záchrane ľudstva.

Postojme prosím, každý tam kde sme. Nechajme si to prejsť dušou. Sme v súde a záleží na každom z nás, koľko ľudí zachránime. Na každom jednom.

Pán do nás vkladá nádej, pretože sme potrební. Ak zlyháme mnohých stratíme. Ak budeme nejednotní, strácame silu jednotného pôsobenia a pomoc a účinok zoslabne.

Premyslime to prosím.

Hlas zo Svetla je viac, ako varovný. Keď Vy zlyháte, zrúti sa svet. To patrí, každému z nás, kto chce v túžbe po Svetle a náprave sveta skutočne slúžiť a zachraňovať trpiacich i hľadajúcich, pretože mnohé pomoci zlyhali a mnohé volania vyšli na prázdno, ale je najvyšší čas, pôsobiť v jednotnej pomoci a vzácna je každá podaná ruka, každé utíšenie bolesti, každé vyžarovanie lásky a súcitu.

Budujme kráľovstvo Božie na zemi. Prichádza čas očistných búrok a je potrebný každý, kto túži pomáhať.

Na každom záleží. Na každom váhajúcom, na každom s pocitom oddelenia sa, že sám dokáže viac. Spojme sa v duchu bez posudzovania a pochopme, že každý je na inej úrovni vnímania a nik nemá právo sa stavať nad druhého, pretože sám môže padnúť. Nedovoľme, aby nás rozdeľovalo to čo nás má spájať. Spojme sa v myšlienkach a objímme svet. Každý za seba. Myslime na jednotu pôsobenia a zahoďme rozdiely. Je veľmi vážna doba.  

Ak si uvedomíme, že ide skutočne o reálne životy ľudí, staneme sa tými, ktorým už pôjde o jediné. Nestratiť už ani jedného a každého sa snažiť vrátiť Pánovi. Svojim bytím, pôsobením, láskou.Spojiť sa bez ohľadu na všetko s čistým človečenstvom a najvyššou snahou rozpútať záchrannú akciu obrovských rozmerov. V obrovskej sile, ktorá strháva predsudky a zaplavuje zem.

Pripomínajme si však denne navzájom i každý sám, že najvyššou silou ku tomu sú naše myšlienky, modlitby a naše dobré chcenie. Tie privádzajú na zem obrovské bytostné i svetelné sily a tiež bojovníkov Svetla, ktorých pôsobenie vedie  k náprave a obrode zeme...a v neposlednom rade k porazeniu zla.

Buďme im po boku a napájajme sa dnes a denne na svetelné dianie. Vytvárajme strhujúcu silu, ktorá bude zachraňovať svet, zmierňovať utrpenie a obracať ľudí ku Svetlu. Ešte sme sa nenaučili doceniť obrovskú silu myšlienok, modlitieb a strhujúcu silu presvedčenia, ale i tak, robme to. Napájajme sa vedome na spoločné pôsobenie v jednote bytia a posilňujme v sebe presvedčenie o pravečnej sile Stvoriteľa, ktorú smieme v náležitom spôsobe prijímať a vysielať pomocne do všetkých úrovní ľudského bytia, ku pomoci.

...

A vedzme, že i keď služba Svetlu vyžaduje nezištnú pomoc, každý kto sa úprimne s čistým srdcom zúčastní na pomoci a záchrane ľudstva, každý bude odmenený viac, ako si vôbec dokáže predstaviť darmi, ktoré presahujú ľudské chápanie.

Pomáhajme, hľadajúcim upierajúcim sa na svetlo v tme.

Buďme majákmi. Vyžarujme svetlo do tmy prítomnosti, aby sa ešte mnohí  stihli zachrániť a zachytiť. Volajme k prebudeniu, aby sa náš hlas rozliehal po celej zemi, do všetkých zákutí, kde sú potrební pomoci.

Prosme z celého srdca Pána, aby v nás znásobil silu, dobro a poznanie a dostane sa ho každému.

Zvestujme, že Pán na trpiacich nezabudol a nezabudli sme ani my.

Volajme k Pánovi svetov o pomoc a silu a bude nám daná v prebohatej miere.

Volajme k víťazstvu Svetla na zemi.

 

 

Modlime sa 

Stojíme vo Svetle,
v tvojom stvorení,
a vieme o tebe,
ó, Stvoriteľ všetkého!
Vieme o tvojej nekonečnej
múdrosti a dobrote,
o tvojej pravečnej moci
a nevyčerpateľnej sile!
Vzývajúc, dvíhame svoje ruky
a prosíme ťa
:

Pane, nechaj na nás a na všetkých,
ktorí ťa o to prosia
spočinúť Tvoju veľkú dobrotu a milosť.

Amen


 

 
 

 

Portrét


KontaktArchív

Kalendár
<< november / 2021 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 86464
Mesiac: 1012
Deň: 22